Vietsub
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Avataro Sentai Donbrothers

Avataro Sentai Donbrothers

16/50 Tập


Avataro Sentai Donbrothers (暴太郎戦隊ドンブラザーズ - Bạo thái lang Chiến đội Donbrothers - Abatarō Sentai Donburazāzu), dịch là Chiến đội Bạo thái lang Donbrothers là một bộ phim tokusatsu, phần phim thứ 46 của loạt phim Super Sentai, và là phần thứ ba trong thời kỳ Reiwa. Series sử dụng motif của truyện cổ tích Momotarō và đóng vai trò là phần tiếp theo trực tiếp của loạt phim trước đó Kikai Sentai Zenkaiger đồng thời kỷ niệm các phần phim trước. Don Momotaro đã xuất hiện trong một số tập gần cuối của Kikai Sentai Zenkaiger và là nhân vật trực tiếp kết nối hai phần phim. Donbrothers lần đầu xuất hiện trong tập 42 của Zenkaiger lên sóng vào tháng 12 năm 2021, bộ phim chính thức chiếu song song với Kamen Rider Revice trong Super Hero Time, Avataro Sentai Donbrothers bộ phim lên sóng từ 6 tháng 3 năm 2022 trên TV Asahi. Phim cũng là lần đầu tiên xuất hiện nam chiến binh màu hồng.

Nhóm Donbrothers sử dụng Don Blaster và Avataro Gears để biến hình. Giống như Sentai Gears, Avataro Gears cũng có các bánh răng đặc biệt dựa trên Super Sentai tiền nhiệm của chúng, cho phép chúng truy cập sức mạnh của mình